พฤษภาคม 12, 2015

กรรมวิธีการสกัด เห็ดหลินจือมิน

กรรมวิธีการสกัดเห็ดหลินจือ ตราหลินจือมิน 
เราใช้กรรมวิธีการสกัดเห็ดหลินจือมินแบบ Hot-Water Extraction ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสกัดด้วยไอน้ำ ภายใต้อุณหภูมิและความดันที่เหมาะสมที่สุด โดยจะเริ่มจากการนำเห็ดหลินจือที่เก็บเกี่ยวได้มาอบแห้งเพื่อเอาความชื้นออกจากตัวเห็ดหลินจือ หลังจากนั้นจึงนำเฉพาะส่วนดอกของเห็ดหลินจือแดงมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ แล้วจึงนำไป เข้าสู่กระบวนการสกัดแบบ Hot-Water Extraction เพื่อสกัดสารสำคัญของ เห็ดหลินจือแดง ให้มีความเข้นข้นสูง ให้ได้สรรพคุณของ เห็ดหลินจือแดง ที่ดีที่สุดซึ่งกรรมวิธีการสกัดแบบ Hot-Water Extraction ได้รับการยอมรับว่า สามารถสกัดสาระสำคัญในเห็ดหลินจือ เช่น สารโพลีแซ็คคาไรด์ ออกมาจากผนังเซลล์ของเห็ดหลินจือได้มากกว่ากรรมวิธีการสกัดแบบอื่นๆ สารที่มีประโยชน์ยังคงอยู่

โรงงานที่ผลิตที่เกาหลี

Pic11-1